FÖRETAGET    TJÄNSTER    PROJEKT    KONTAKT    

Om företaget


T&J HOLMBACK Ab Oy är ett ingenjörsföretag med verksamhet i byggnads-, jordbyggnads-, kraftlednings-, vindkraft- och kartbranschen. Bolaget har verkat sedan 1995 och ägs av bröderna Tommy och Joakim Holmback. Bolaget finns i Korsholm, Finland, men verksamheten sträcker sig runt hela landet och även utanför Finlands gränser. 

Ursprungligen inleddes verksamheten med kartframställning och mätarbeten för gruvprospekteringsbolag i Finland. Vi var då pionjärer inom GPS-mätning i Finland. Under årens lopp har verksamheten inom bolaget breddats till att omfatta mer helhetliga projekt inom främst jordbyggbranschen. För närvarande arbetar 4 personer heltid i bolaget vilket ytterligare kompletteras med inhyrd arbetskraft enligt behov. 

Vårt motto är att med yrkesstolthet utföra de uppdrag som delges oss. 
T&J Holmback Ab Oy - Copyright 2013